HOME > 엔조이시호 >도전!시호모델
 
 syoungs88
5 (1명)
2011-06-06 2930
 8년 만에 유람선을 타고~
 
연애시절에도 못 해본 것을 결혼하고 8년만에 해 보게 되었네요. 한강유람선 타보고, 커플 자전거도 타보고, 고수부지에서 즐거운 하루를 보내고 왔답니다. 아내에게 선글라스 껴 볼 기회도 많이 못 만들어 준 것 같아 미안한 맘이 그지없네요~
 
 
 
 

                 
     

 

  멋진 우리 남편을 위해서. 
  CF촬영현장에서 ㅎㅎ